Home
ORDKLASSER
1. NAVNEORD
2. SĂTNINGER
3. VERBET
4. KONGRUENS
5. DO 
6. PASSIV 
7.  UDVIDET TID
8. MODALVERBER   
9. ING-FORM
10. ADJ./ADVERBIER   
11. MORE MOST 
12. GENITIV 
13. BIORDS STILLING  
14. MY/MINE
15. RELATIVPRONOMINER(WHO/WHICH)
16. (MYSELF/YOURSELF)
17. WHICH/WHAT
18. THAT/THOSE)
19. SOME OG ANY
20. "MAN" OG ONE
21. PRĂPOSITIONER(IN/ON)
22.  AS OG LIKE
23. AS/WHEN/BECAUSE
24. TEGNSĂTNING
25. SYNONYMER
26. OVERSĂTTELSESFĂLDER
27.  KOHĂRENS
28. STYLE
29. SKRIFTSPROG OG TALESPROG
30. KOMMUNIKATION OG DISKURS
LIST OF ENGLISH GRAMMAR TERMS
RETTENORM