INDEX

INTERAKTIVE ØVELSER (klik på gule links for at komme til øvelse)

0. ORDKLASSER 14. MY/MINE: Øvelse i possessive pronominer
1. NAVNEORD: Øvelse 1 om ubestemt artikel og øvelse 2 om utællelige, øvelse 3 om artikel ved begreber  15. RELATIVPRONOMINER(WHO/WHICH): øvelse med relativpronominer
2. SÆTNINGER: Øvelser om ordstilling:   1,   2,   16. (MYSELF/YOURSELF): øvelse med refleksive pronominer
3. VERBET:  Kryds og tværs  (om uregelmæssige verber)  Bøjning af ureg. verber (i datid og perfektum participium)  Verbets former/tider 1   Verbets former/tider 2. Sammensat verbaløvelse 17. WHICH/WHAT
4. KONGRUENS: Øvelse i kongruens 18. THAT/THOSE: øvelse i this/that/those
5. DO: "Do" i nægtende sætninger, "Do" til dannelse af spørgende sætninger, Emfatisk "do" 19. SOME OG ANY: øvelse i some/any
6. PASSIV: øvelse i passiv 1øvelse i passiv 2 (svær) 20. "MAN" OG ONE: øvelse med "man"
7.  UDVIDET TID: Øvelse med udvidet tid 21. PRÆPOSITIONER(IN/ON): øvelse med præpositioner
8. MODALVERBER    22.  AS OG LIKE: øvelse med as/like
9. ING-FORM: Øvelse i ing-form (højt sværhedsniveau) 23. AS/WHEN/BECAUSE
10. ADJ./ADVERBIER: Øvelse 1øvelse 2  (begge om valg af adj/adv) 24. TEGNSÆTNING: øvelse i tegnsætning
11. MORE MOST  25. SYNONYMER: øvelse med krydsord
12. GENITIV: Øvelse om genitiv  26. STAVNING
13. BIORDS STILLING: Øvelser om adverbiers stilling: 1234   27. OVERSÆTTELSESFÆLDER: øvelse med oversættelsesfælder