PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER

Der er i disse år mange bestræbelser på at inddrage IT i undervisningen. Man hører ofte sproglærere sige, at det nok særlig er alment orienterende fag, der kan gøre det. I sprogundervisningen skal eleverne stimuleres sprogligt igennem samtale, og derfor må der helst ikke bruges for lang tid på IT-baseret læring.

Det er et meget forståeligt synspunkt. Der er imidlertid også mange, der oplever, at undervisningen går død, hvis der er for meget klasseundervisning. Eleverne holder nok af klassen og klasserumskulturen, men demotiveres, hvis den tager overhånd. Det IT-baserede arbejde giver netop mulighed for individualisering og differentiering. Eleverne kan arbejde i deres eget tempo ved computerne, og alle er i gang. Den enkelte skal ikke "vente på, at det er min tur til at sige noget".

Øvelserne på denne hjemmeside giver mulighed for at arbejde med IT på mange forskellige måder, lige fra interaktive indsætningsøvelser til skrivning af digte. Eleven kan arbejde med indsætningsøvelser i sit eget tempo og løbende checke, hvor stor procenten af korrekte svar er.

Problemet med indsætningsøvelser er, at de lægger op til en binær logik af formen: Hvis ikke A er korrekt, så må B være det som den alternative mulighed. Det kan være uheldigt i sprog, hvor behovet for nuancering er stort. Det er ganske rigtigt. Derfor giver svarene til nogle af øvelserne feed-back, så det forklares, hvorfor et svar er korrekt eller ikke korrekt. Det er imidlertid også sådan, at eleverne ofte efterlyser "klare svar": Hvad er det rigtige? – et forlangende, der ikke altid er helt let at opfylde, ikke mindst i et sprog som engelsk, hvor de sproglige forekomster er mangfoldige, og variations- og nuanceringsmuligheder store.

De interaktive øvelser er lavet med programmet "Hot Potatoes". Øvelserne lægger op til, at der gives respons med det samme. Det er i modsætning til de øvelser, der ligger i de grammatiske afsnit i on-line grammatikken. Dem kan der arbejdes med på den måde, at de printes ud og uddeles i papirform. Det er også muligt at kopiere dem over i et tekstbehandlingsprogram og udføre udfyldningen/opgaven på skærmen – evt. fremsende dem i e-mail til læreren og få dem tilbage i rettet stand.

Distanceundervisning, herunder responsgivning via e-mails, er endnu i sin vorden. Det vil formentlig blive mere udbredt i de kommende år. Det er i den sammenhæng vigtigt, at opgaverne er klart definerede, så eleverne ved præcist, hvad de skal gøre.

Rettekoden kan bruges til retning af opgaver, både af eleverne i gruppen og af læreren i forhold til den enkelte elev og/eller klassen. Hvis responsgivning sker via e-mail er det muligt at indlægge links til rettekode og/eller de relevante grammatikafsnit i on-line grammatikken. Det er imidlertid ikke nødvendigt, da websitet er bygget logisk og overskueligt op – især i den grammatiske del, så det er rimelig let at finde rundt.