GLOSERTIL NOVELLE  FRIENDLY FIRE:

employees were so unreliable: Hun kunne ikke stole på sine ansatte
thorough: grundig
central heating: Centralvarme
trap the warmth of her breath inside: holde varmen ("i en fælde") indenfor
blasts: voldsomme stød
interior light: Det indre lys
fiddle around with piles of paper: rode rundt med dynger af papir
crocheted blanket: hæklet tæppe
tissues: Servietter
pillar: søjle
pebble-dashed end wall of the kitchen extension: Småstensbestrøet endevæg på køkkenudbygningen
council estate: Almennyttigt byggeri (socialt boligbyggeri).
I de senere år har lejerne fået mulighed for at købe disse
limp saggy cushion: slap, blød, pude
permed: permanentede
gallstones: galdesten
cluttered: rodet
The heater was on high, belting out a stinging warmth that smelled of the little cardboard pine-tree air freshener dangling from the rearview mirror: Varmeapparatet var tændt på det højeste og der væltede en stikkende varme ud, som lugtede af den lille pap fyrretræs luftfornyer, der dinglede fra bakspejlet.
mess her around: at det skal blive for besværligt for hende
do the books: lave bogføring, regnskaber
plasterer: gipsarbejder, stukkatør
scaffold: stillads
limp: humpe
tide: tidevand
two-story shed: skur i to etager
kit from the boot: udstyr fra bagagerummet
employers were supposed to provide equipment: arbejdsgiverne skulle være kommet med udstyret
leave cancelled: Orlov annuleret
he’d volunteered to stay: han ville blive frivilligt
injured: såret
shapes: omrids, former
fuss about the friendly-fire incident: røret om episoden, hvor de allierede soldater skød på hinanden
fixated on the idea: kunne ikke slå det ud af hovedet

different grades of insulating material: Forskellige grader/kvaliteter af isoleringsmateriale
aisles: mellemgange
Fibrous orange dust: fiberholdig orange støv
weren’t contracted: havde ikke kontrakt på....
plate rack on the draining board: tallerkenrække på afløbsbrættet

cutlery: knive og gafler
murky gray sludge: mørkegrå slam
lunchtime supervisor: en, der har opsyn under frokost
filthy : beskidt
bladder: blære
square of polished tin: firkant af pudset tin
banter: Spøge, lave sjov med
vigilant: årvågen, på mærkerne
cheekbones: kindben
jut: stikke frem
tiled: flisebeklædt
squat: Sætte sig på hug
gutter: afløbsrende
caustic: ætsende
fume: damp
tracksuit: løbedragt
in plastic wrap for dispatch: i plastikindpakning til afsending
reverse: køre baglæns
reassure: forsikre, berolige
alert: opvakt
fag break: smøgpause
courier van: vogn der kører efter taxameter eller lign.
leak color: lække farve
tense: spændt
whiplash: piskesnert
matted insulation: sammenfiltret isoleringsmateriale
gulp of bad drain smell: et gisp af dårlig lugt fra afløbet
foul water, released, went gurgling down the pipe: dårlige vand, da det var kommet ud, løb gurglende ned i røret
choke: choker
hacking convulsions: krampeagtige hakken