SAMF/MAT KONFERENCE I ODENSE 17.9.2009. WORKSHOP VÆKST/FINANSIERING. LISTE OVER OPGAVER  

Opgaverne ligger i to mapper med følgende webadresser. Der er links til opgaverne nedenfor - nogle yderligere i en form, hvor der er løsningsforslag :

Gf.dk/eoe/itopgaver1/
Gf.dk/eoe/itopgaver2/   Denne mappe består af løsninger på nogle af opgaverne i itopgaver1

I første mappe ligger følgende filer:
gf.dk/eoe/itopgaver1/……….

www.gf.dk/eoe/itopgaver1/byvindmoelle2.xls   (beregn rentabilitet af lille vindmølle. Beskrivelsen i wordfil her.)
www.gf.dk/eoe/itopgaver1/chinacolombia.xls  (Sammenlign to landes vækst)
www.gf.dk/eoe/itopgaver1/Dow_intervaller.xls   (opgave om Dowindeksets udvikling)
www.gf.dk/eoe/itopgaver1/dowjones.xls    (opgave om hele Dowind.)
www.gf.dk/eoe/itopgaver1/Erderenhusprisboble.xls  (arbejde med Finansrådets husprisstatistik og rensning for inflation)
www.gf.dk/eoe/itopgaver1/fehmern_costbenefit.xls   (cost benefit beregninger af broprojekt)
www.gf.dk/eoe/itopgaver1/fehmopg1.doc  (både 1 og 2 beregninger af rentabilitet ud fra oplysninger i bilag)
www.gf.dk/eoe/itopgaver1/fehmopg2.doc
gdplev_BEASTAT.xls  (USA's vækst)
oekredmaj09skatterogafg.xls  (beregninger af skatter og afgifter ud fra tal i Økonom. Redegørelse fra fm.dk)

Vindmoelleberegning.xls  (tilbageføring til nutidsværdi)

I anden mappe ligger følgende:
gf.dk/eoe/itopgaver2/…….
 ..\itopgaver2\gdplev_BEASTAT_Loest.xls 
..\itopgaver2\arbmarkopg.xls
..\itopgaver2\dowjonesloest.xls
..\itopgaver2\DkvaekstogBNPprcap_loestopg.xls
..\itopgaver2\Vindmoelleberegning_loest.xls

Denne fortegnelse ligger i mappen itopgaver1

Øvelser fra vækst- og finanspapiret i sammendrag:
Oevelserfra_vaekstogfinans_samlet.doc  (wordfil med fortegnelse over opgaver og opgaverne/øvel. Fra EMU-papir)
Opgaver i Økonomisk redegørelse fra finansministeriet i wordfil med alle bilagstabeller.

Papirudgave af opgavefortegnelse med fodnoter her.

ol.

  Samlede papirer på Odense konf
(GF-papirer: Hovedtekst.pdf
og samlet xls og xlsx)