S-kurve og "modne markeder"

Når man ser, hvordan nye markeder hurtigt har udviklet sig i retning ad "modne" markeder, vil man forstå, hvordan markedskonsolidering løbende vil have ført nye konkurrencestrategier med sig.

Figur 1: Introduktion og udbredelse af masseforbrugsprodukter på det amerikanske marked


Kilde: New York Times 10.2.2008. Stove: komfur.

Man kan se af figur 1, at udbredelsen af nye produkter er gået hurtigere og hurtigere. Det er et resultat af både hastigere økonomisk og teknologisk udvikling. Massefremstillingen gør produkterne billigere, og det medvirker til hurtigere udbredelse. Økonomiske tilbageslag, f.eks. den økonomiske krise i 1930'erne, kan bevirke, at s-kurven stoppes midlertidigt midt i, og udbredelsen af produktet dermed forsinkes. Til gengæld er nogle af de "seneste" masseprodukter, f.eks. mobiltelefoner (cellphones), internet, computere, videoafspillere (VCR), mikrobølgeovne og farve-TV blevet udbredt meget hurtigt. I slutfasen, oppe i S-ets øverste kurveforløb, er det almindeligt med oligopollignende forhold. Det gælder en betydelig del af disse markeder. Det gælder også for flere af dem, at de er blevet globale markeder, hvor en betydelig del af produktionen er outsourcet til lavtlønslande.

 

 

  Links: