Det Konservative Folkeparti  

OM PARTIET

Dannet i 1916 ved, at det tidligere Højre skiftede navn til Det Konservative Folkeparti. 

De Konservative siger selv om deres grundlag:

Konservatismens første politiske tænker var Edmund Burke (1729-1797), der var optaget af at komme den store og stigende ulighed til livs. Burke mente, at revolutioner var af det onde og blev bannerfører for en moderne og stabil samfundsudvikling gennem reformer og gradvise forandringer med udgangspunkt i den foreliggende virkelighed.   

I konservatismen er menneskets rettigheder i centrum. Den enkeltes frihed til selv at forme sin tilværelse - i respekt for andres ret til at gøre det samme - er helt central.   

At være konservativ betyder i politisk sammenhæng, at man ønsker at forbedre og forny samfundet. Men en konservativ vil altid søge at bevare det bedste af den tradition og erkendelse, vi allerede har, og bruge det som afsæt for en fremadrettet udvikling af et samfund i balance. Derfor ønsker Det Konservative Folkeparti at forandre for at bevare.  

Konservatismen repræsenterer hverken den hæmningsløse kapitalisme, hvor hensynet til jordens ressourcer ingen rolle spiller eller den socialdemokratiske planøkonomi. Konservatismen er den tredje vej mellem det socialdemokratiske samfunds lovjungle og liberalismens junglelov 

Konservatismen ønsker at bekæmpe den socialdemokratiske tendens til at udvide statens magt så meget, at menneskets mulighed for selv at forme sin egen tilværelse bliver alt for begrænset. Den konservative tilgang til forholdet mellem menneske og samfund betegnes derfor som frihed under ansvar. (Hjemmeside 2007) 

Figur 1: De Konservatives procentvise stemmeandele, 1887 - 2015

Det gik ikke særlig godt for De Konservative ved valget i 2015. Den nytiltrådte formand Søren Pape Poulsen (fra august 2014) var dårlig nok kørt i stilling endnu som formand, da valgets udskrivelse var en realitet. Han havde ellers haft travlt med at få markeret en klar borgerlig profil for partiet:

Konservative er i gang med et helt naturligt stille ryk. Vi er et parti, der ligger til højre for Venstre både på økonomi og værdi­politikken. Det er et skridt til højre. Det er der, vi skal hen, og det er der, jeg er politisk,« siger Søren Pape. (TV2.dk april 2015)

En mærkesag i valgkampen blev husejernes grundskyld, en skat på selve jorden til en ejendom. Den var ikke underlagt skattestoppet fra 2001 på samme måde som ejendomsværdiskatten, og den var derfor - i mange husejeres øjne - steget en del, især i egne af landet, bl..a. Nordsjælland og København, hvor ejendomme var steget meget i pris, herunder også jordværdierne. Det burde have været en populær sag i kernevælgerkorpset, men man var i hård konkurrence med Liberal Alliance om det samme segment. Og dette parti var nok bedre til at samle de pågældende vælgere op.

Retspolitik

Retspolitikken står centralt hos De Konservative. Under overskriften "Tryghed" skriver man på hjemmesiden:

Konservative tager vores ansvar meget alvorligt, når det kommer til at sikre tryghed. Vi mener, at kriminalitet er et tegn på manglende respekt for det fællesskab, som vi alle er en del af. Konservative vil have respekten for fællesskabet tilbage. Vi skal derfor lære vores børn og medborgere at tage ansvar for dem selv og deres omgivelser.


VELFÆRD

Vil bruge penge til afskaffelse af ventelister til sygehusbehandling, herunder kræftbehandling. Partiet står bag den kvalitetsreform af den offentlige sektor, VK-regeringen lancerede i 2007. Der skal bl.a. laves en forebyggelsesindsats over for livsstilssygdomme. Vil se på mulighed for lavere moms på frisk frugt og grønt. Vil ikke blande sig i lønforhandlingerne og mener at lav skat og  lav arbejdsløshed vil få de svageste i arbejde. Var med i tilbagetrækningsreformen i maj 2011, som skal ændre/reducere efterlønsordningen. 

MILJØPOLITIK

Vil satse mere på miljøvenlige energiformer som store vindmøller og energieffektivitet. Vil desuden have renere fødevarer højt på dagsordenen. Lars Barfod var fødevareminister i VK-regeringen, men måtte gå af efter pres fra Dansk Folkeparti og nogle skandaler med fødevarekontrol. Herefter var forholdet mellem De Konservative og DF ikke de hjerteligste i VK(O)-alliancen. 

SKAT

Partiet var en hovedkraft i forhandlingen af skatteomlægningen mellem VK(O) i 2007, hvor det blev vedtaget at fjerne mellemskatten og hæve grænsen for topskat fra 2010, samt hæve nogle miljøafgifter. Partiet har det dog fortsat som sin politik, at man vil føre kampen videre for at alle maksimalt skal betale 50 pct i skat.  

UDLÆNDINGE/ASYL

Konservative har kæmpet for bedre forhold i asylcentrene og vil flytte visse familier ud, men bakker ellers op om den nuværende ordning. Ønsker markant udvidet greencard ordning for kvalificeret, udenlandsk arbejdskraft. Partiet er optaget af at få skaffet kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet - også selv om denne arbejdskraft skal rekruteres fra udlandet.  

UDENRIGSPOLITIK OG EU

De Konservative ”vil føre en aktiv udenrigspolitik, hvor vi tager medansvar for verdenssamfundets udfordringer og arbejder for at fremme menneskerettighederne overalt i verden. Derfor vil vi også styrke dansk udviklingspolitik i forhold til de fattigste lande. Vi ønsker fuld dansk deltagelse i EU og derfor skal forbeholdene afskaffes” (partiets hjemmeside 2007).  Partiet er stærk tilhænger af EU. Ville  ikke have Lissabontraktaten (sidste unionstraktat) til afstemning.