Encyclopedia Britannica
 

 

 
 
               IT-engelsk 
Interaktive øvelser på denne server
Grammatikemner m. øvelser


 |
 

ON-LINE GRAMMAR 

 

 

LITERATURE

 

 

IT - engelsk  giver redskaber til et computer- og internetbaseret arbejde med det engelske sprog. Det kan ske igennem indlæring af regler via on-line-grammatikken The Obnoxious Grammar (klik på link) og arbejdet med grammatiske øvelser.

En del af eksempelmaterialet i The Obnoxious Grammar består af de såkaldte "Bushismer" og andre præsidentielle udtalelser, som internettet flød over af et stykke tid efter, at Bush var tiltrådt som præsident. Der er i disse bushismer mange perler i den uformelle brug af det engelsk-amerikanske sprog.
   Formålet med at bruge disse eksempler er, at eleverne ser, at det ikke kun er dem selv, der laver fejl, men at native English speakers også gør det. Talesproget er levende og udvikler sig hele tiden. Kommunikation er en proces, hvor talte ord, mimik og kropssprog anvendes i et forsøg på at nå tilhørerne, og hvor der konstant laves nyskabelser. I forhold til andre grammatikker bestræber online-grammatikken sig på at indlære de væsentligste regler med henblik på at opnå sproglig fluency. Når elever finder grammatik kedelig, er det bl.a. p.g.a. "regelvirvaret", hvor stort og småt blandes for meget sammen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                     

                                

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Better-engl øvelser 1
Better engl øvelser 2
 
 
 
 
Your Society - Check it out

 

Pædagogiske overvejelser

    


 

 

 

 

 

 

 

Besøgstæller