Gregers Friisberg website -
Keep it Simple!
Substance is more Important than Form
 

GF.dk - INDGANG TIL SAMFUNDET
Global  økonomi  
Bloomberg
Pax leksikon
Guardian Økonomi
 
Lokalpolitik
 POLITIK
Politiske Ideologier  
Politisk kommunikation
Diskursanalyse
De svigefulde vælgere  
Vælgeradfærd - empiri/metode

GLOBALT UDSYN

Globalisering
I-lande/u-lande
Burgerindeks
USA - pol.  system  -  USA-blog
Kina og Indien
SOCIOLOGI
Køns- og familiediskurser
Den danske model 

Bysociologi
Kriminologi 
Det gode samfund
Det dårlige samfund
Klassediskurser
Samfund og sundhed
ØKOLOGI
Miljø -  økonomi og politik
Klimamodeller og fremskrivn
Miljø - marked eller regulering

 ØKONOMI

Økonomisk politik  
Boligpolitik
Aktiekurser og kriser
Beregninger i samfundsfag (Vækst/Pct mm)

Økonomiske  indikatorer        

Kriseforklaringer
OK-forhandl. og den danske model
Huspriser  
Piketty
DEMOKRATI
Demokratiopfattelser
Digitalt demokrati

FREMTIDER

Befolkningsuret 

SAMFUNDSFAGS-DIDAKTIK 

Samfundsvidenskabelig metode
Resumé på engelsk
Synopsis

SØGNING PÅ INTERNET 

Søgemaskiner    
Guide til samfundsleksika
CIA-factbook
SPECIAL EFFECTS
Vietnam-merge
Buddhas inkarnationer

 

U-landene i den internationale arbejdsdeling: Center-periferimodellen?

Vietnambilleder

Du har nok hørt en del om populisme. Men hvad med performativ populisme. Læs mere her....

Hvad går Green New Deal ud på? Læs mere her......

BREXIT - Løsningsmodeller. Læs mere......

Elefanten i slikbutikken. Læs mere......

Det franske præsidentvalg - nye politiske delinger

Brexit  - vælgeradfærd og virkninger

Deleøkonomi - muligheder og begrænsninger. Læs mere....

Er Danmark ude af krisen?  Læs mere......

Mass  Shootings  -  scenarier og diskurser. Læs mere.....

"Vækste" via Stramninger - eneste option i økonomisk politik? læs mere.....
Kinas moderniseringsproces ind i ny fase? Læs mere.....
Fattigdom - kulturelt eller økonomisk fænomen? Læs mere.....
Diskursanalyse kan måske hjælpe til at finde vej i junglen af løse udsagn. Læs mere...

Brexit
Boligpolitik

Konjunkturcykler
    udv.-proj.mat-samf    udv-gr2
Odense - konf  opg

TOP

 

 

 

 Politiske partier 


IP/IØ

ØKONOMI-WEB (med links)

GLOBALISE-
RING


IT-Engelsk

Analysemetoder i engelsk