Gregers Friisberg website 

GF.dk - INDGANG TIL SAMFUNDET
Global  økonomi  
Pax leksikon
Guardian Økonomi
 
Lokalpolitik
 POLITIK
Politiske Ideologier  
Politisk kommunikation
Diskursanalyse
De svigefulde vælgere  
Vælgeradfærd - empiri/metode

GLOBALT UDSYN

Globalisering
I-lande/u-lande
Burgerindeks
USA - pol.  system  -  USA-blog
Kina og Indien
SOCIOLOGI
Køns- og familiediskurser

Bysociologi
Kriminologi 
Det gode samfund
Samfund og sundhed
ØKOLOGI
Miljø -  økonomi og politik
Klimamodeller og fremskrivn
Miljø - marked eller regulering

 ØKONOMI

Økonomisk politik  
Boligpolitik
Aktiekurser og kriser
Beregninger i samfundsfag (Vækst/Pct mm)

Økonomiske  indikatorer        

Kriseforklaringer
OK-forhandl. og den danske model
Huspriser  
Piketty
DEMOKRATI
Demokratiopfattelser
Digitalt demokrati

FREMTIDER

Befolkningsuret 

SAMFUNDSFAGS-DIDAKTIK 

Samfundsvidenskabelig metode
Resumé på engelsk
Synopsis

SØGNING PÅ INTERNET 

Søgemaskiner    
Guide til samfundsleksika
CIA-factbook
SPECIAL EFFECTS
Vietnam-merge
Buddhas inkarnationer

 

U-landene i den internationale arbejdsdeling: Center-periferimodellen?

Vietnambilleder

Unødvendig sttramning af pengepolitikken

Attentat på den danske arbejdsmarkedsmodel?

Kan Joe Biden og Kamala Harris vinde det amerikanske præsidentvalg?. Læs mere....

Hvordan lykkedes det for Boris Johnson at mobilisere det nordlige Englands arbejderklasse og gennemføre et historisk skifte i britisk politik? Læs mere.....

Det er trist at se, at her midt under COP25 i Madrid ser det ud til, at det går den forkerte vej med CO2-regnskabet. Læs mere her.....

Finanslov 2020 er kaldt henholdsvis en "rød" eller en "grøn" finanslov - Er disse betegnelser korrekte? Læs mere.....

FV2019 - analyse af valg og fremtidsmuligheder. Læs mere her....

MMT - hvad er det? Læs mere....

Du har nok hørt en del om populisme. Men hvad med performativ populisme. Læs mere her....

Hvad går Green New Deal ud på? Læs mere her......

BREXIT - Løsningsmodeller. Læs mere......

Elefanten i slikbutikken. Læs mere......

Det franske præsidentvalg - nye politiske delinger

Brexit  - vælgeradfærd og virkninger

Deleøkonomi - muligheder og begrænsninger. Læs mere....

Er Danmark ude af krisen?  Læs mere......

Mass  Shootings  -  scenarier og diskurser. Læs mere.....

"Vækste" via Stramninger - eneste option i økonomisk politik? læs mere.....
Kinas moderniseringsproces ind i ny fase? Læs mere.....
Fattigdom - kulturelt eller økonomisk fænomen? Læs mere.....
Diskursanalyse kan måske hjælpe til at finde vej i junglen af løse udsagn. Læs mere...

Brexit
Boligpolitik

Konjunkturcykler
    udv.-proj.mat-samf    udv-gr2
Odense - konf  opg

TOP

 

 

 

 IP/IØ

ØKONOMI-WEB (med links)

GLOBALISE-
RING

USA

IT-Engelsk

Analysemetoder i engelsk